Ydelser

Telefonrådgivning
Der ydes telefonrådgivning fra 07:30 til 09:30 og fra 12:00 til 13:00.
Er vi optaget i telefontiden – læg da blot en besked på vores telefonsvarer eller vores fax.
Så vil man blive kontaktet snarest muligt.

Der betales et halvårligt abonnement og så er telefonrådgivning gratis i telefontiden.
Abonnementet er fra 350 kr. til 800 kr. pr. halvår efter det samlede areal i ha.

Markplaner
Udarbejdes i programmet: Næsgaard MARK.
Programmet opdateres løbende med de nyeste regler.
Der udarbejdes gødningsregnskab på skemaer, der er godkendt af Plantedirektoratet.
Markplanen samles i en markbog (et ringbind) hvor de forskellige udskrifter er sorteret efter det faglige indhold. Dette giver en god overskuelighed, og udskrifterne er meget letlæselige.

Der betales et grundbeløb på 950 kr. + timeløn.
Læs meget mere om markplaner her

HA-ansøgninger
Udfyldes ved hjælp af markplanprogrammet: Næsgaard MARK.
Pris: 950 kr. pr. stk. + timeløn – dog mindst 1.400 kr. pr. ansøgning, ved abonnement.
Læs meget mere om hektaransøgninger her

Markbesøg
Markbesøg faktureres til timeløn – dog mindst 1 time pr. besøg.
Der betales for tid og kørsel til 5 kr. pr. km, - dog kun "den ene vej".

Rådgivningsgrupper
Markbesøg på skift imellem deltagerne i gruppen på ca. 3 times varighed.
Der faktureres også her efter timeforbrug og de samlede udgifter fordeles mellem deltagerne.

Jordprøver
Jordprøverne udtages med en speciel jordprøvemaskine påmonteret en ATV.
Jordprøvemaskinen borer ned i en forudbestemt dybde.

Der udtages 16 stik, der sammenblandes pr. prøve.
Dette giver en større sikkerhed i analyseresultatet.

Jordprøvemaskinen er udstyret med satelitbaseret GPS–udstyr, så der også er mulighed for en nøjagtig stedbestemmelse af prøvetagningsstedet.
Dette giver mulighed for at graduere kalk og gødning.
Læs meget mere om jordprøver her

Jordprøvepris:
150 kr. for en standardanalyse inkl. magnesiumtal.
200 kr. for en standardanalyse inkl. magnesiumtal med positionsbestemmelse (GPS).
Kobbertal koster 30 kr. pr. stk.
Ler indhold koster 50 kr. pr. stk.
Ring hvis du ønsker oplysninger om øvrige analyser.

Herudover faktureres den tid, der går med udtagning, forsendelse og kommentarer til analyseresultatet til gældende timetakst.

Aktuelt i afgrøderne netop nu
Abonnement på Afgrødenyt koster 950 kr. pr. år.
Nyhedsbrevet udsendes 10-15 gange årligt på aktuelle tidspunkter.
Opstår der akutte problemer, f.eks. sygdomme i afgrøderne, der hurtigt skal bekæmpes, udsendes der omgående en kort meddelelse herom sammen med en vejledning.
Nyhedsbrevene omfatter alle afgrøder og er målrettet imod dit afgrødevalg.

Planteavlskurser og markvandringer
Kontoret arranger planteavlskurser i ind- og udland på skift hvert andet år. De er velbesøgt og populære blandt vores kunder.
Vi laver 1 årlig markvandring – mest på bedrifter blandt vores kunder.
Her har vi ofte 80-100 deltagere.

Specielle opgaver
I øvrigt udføres specielle opgaver efter aftale.
Dette kan f.eks. være forpagtningskontrakter, dispensationsansøgninger, husdyrsgødningserklæringer, m.m.

Ring hør nærmere herom - se mere her.
Privat planteavls rådgivning

Rådgivning af planteavl

Markplaner og jordprøver tages

Hektaransøgning er en god hjælp