Hvem er vi

Poul Christensen
Uddannet som cand. agro. på Landbohøjskolen i København i 1975
med planteavl som speciale.
Har været ansat som Planteavlskonsulent ved Skælskøregnens Landboforening 1975–78.
Ved Bjerringbro og Omegns Landboforening 1978–97.
Ved PPR fra 01.05.1997

Karsten Nielsen
Planteavlsrådgiver med eget kontor på hjemadressen i Silkeborg.
Ansat på konsulentbasis af PPR fra 01.10.2008
Er fast på kontoret her i Bjerringbro tirsdage og onsdage i forår-, efterår- og vinterperioden.
I sommerperioden enkelte dage.

Kirsten Christensen
Kirsten er uddannet som teknisk tegner i 1970 hos landinspektør firmaet Nellemand og blev herefter ansat ved Dronninglund Kommune i Teknisk Forvaltning, hvor hun arbejdede indtil hun flyttede til København i sommeren 1972.
Kirsten har været ansat ved Københavns Amtskommune i regnskabsafdelingen 1972-1975
Skælskør Kommune i Socialforvaltningen
Økonomisk Forvaltning fra 1976-1978.
Bjerringbro Kommune teknisk forvaltning 1978-2006.
Viborg Kommune i Park og Vejservice 2007 – 30.09.2011.
Ansat hos PPR fra d. 01.10.2011

Øvrige medarbejdere
Kontoret lejer medhjælp ved Agri Nord i den travle EU ansøgningstid fra februar til april.


Poul Christensen Karsten Nielsen Kirsten Christensen
Poul Christensen
Indehaver
Leder af kontoret
Karsten Nielsen
Planteavlsrådgiver
Kirsten Christensen
Sekretær
Bogholder

Læs mere om vores samarbejdspartnere her
Poul Christensen er planteavls rådgiver

Poul Christensen i marken