Jordprøver

Jordprøverne udtages med en speciel jordprøvemaskine påmonteret en firehjulet motorcykel (ATV). Jordprøvemaskinen borer ned i en forudbestemt dybde.

Der udtages 16 stik, der sammenblandes til en prøve.
Dette giver en større sikkerhed i analyseresultatet.

Jordprøvemaskinen er udstyret med satelitbaseret GPS – udstyr, så der også er mulighed for en nøjagtig stedbestemmelse af prøvetagningsstedet.
Dette giver mulighed for at graduere kalk og gødning.

Vi tager rigtigt mange jordprøver hvert efterår.
Så snart der er tilstrækkeligt med høstede arealer, begynder vi arbejdet.
Det kan være vanskeligt at få resultaterne tilbage fra laboratoriet inden etableringen af næste afgrøde.
Enkelte når det, til trods for den meget store travlhed i høst og vinterafgrødeetableringen.

GPS prøverne tages især på de lidt større ejendomme med store jordbonitets variationer i markerne.
Vi GPS inddeler markerne i delmarker med ensartede jordbonitet.

Ud fra analyseresultatet laves der en elektronisk kalkplan, der fremsendes til en kalkspreder med GPS udstyr.
Kalktildelingen kan herved gradueres, så hver jordtype i marken får den rette mængde af kalk.

Vi laver GPS jordprøver for andre private rådgiveres landmandskunder, da vi pt. er det eneste kontor, der har udstyret hertil i privat regi.

Ring hør nærmere herom - se mere her.
raadgivningsgruppe

jordprøvemaskine